Məqalələr


İslamın bayramlara, milli adət-ənənələrə, xalqların mədəniyyətinə baxışı

Əgər bayramlar müəyyən vaxtdan bir geri dönməsələr…

22.03.2018

˝Yarasa olmaq necə bir şeydir?˝ və ya obyektiv reallığı subyektiv dərketmə cəhdi

Ad sizi çaşdırmasın, belə ki, məqalə yarasa barəsində deyildir. Nagelin bu məqaləsi nəşr olunduğu gündən ən çox sitat gətirilib istinad edilən şüur və subyektiv dərk barəsində yazılmış analitik fəlsəfi mətnlərdən hesab edilir.

22.03.2018

Din fəlsəfə üçün təhlükədirmi?

Fəlsəfə bir məktəb kimi nə zamandan meydana çıxmışdır.

22.03.2018

Bir Aya, bir neçə yanaşma

Dünyada müxtəlif təqvimlər mövcuddur, onlardan biri də ay təqvimidir. Buna qəməri təqvimi də deyilir. Bu təqvim Ayın Yer kürəsi ətrafındakı hərəkətinə əsaslanan təqvim növüdür. Ay təqviminin tarixi eramızdan əvvəllərə gedib çıxır. Bəzi araşdırmaçılar ay təqvimini ən qədim təqvim hesab edir, köklərinin eramızdan on min illərlə əvvələ qayıtdığını deyirlər.

14.03.2018

Reklamda ehtirasın təhrik elementləri və bunun bumeranq effekti

Hər bir şirkət və reklam kompaniyasının başlıca vəzifəsi brend yaratmaqdır. Malın brend olması isə güclü satış və çoxlu pul deməkdir. Burada belə bir sual yaranır: Bəs bu brendi tez bir zamanda necə yaratmaq olar?

14.03.2018

Din psixologiya üçün təhlükədirmi?

Psixologiyanın müstəqil bir elm sahəsi kimi formalaşması ilə birgə yaranmış suallardan biri də onun din ilə nə dərəcədə rabitədə olması və dini yanaşmadan psixoloji müalicədə istifadə etməyin mümkün olub olmaması idi. Bu sual qarşısında iki fərqli fikir yarandı. Ziqmund Freyd (1856-1939) başda olmaqla, bir qrup din ilə psixologiyanın heç bir oxşar cəhətinin olmadığını və psixoloji yanaşmada, məxsusən də psixoanalizdə ondan istifadə etməyin mümkünsüzlüyünü bildirdi.

14.03.2018

Sem sindromu, yoxsa “şərikli çörək” məsələsi

Psixoloji araşdırmalara görə insan adətən müsbət dəyərləndirmələri pislərdən daha yaxşı yadda saxlayır. Nəticədə də dəyərləndirmənin həqiqətdən daha yüksək olduğunu hesab edir.

14.03.2018