Həyatın İmzası

Həyatın İmzası

Rövşən Abdullaoğlu
Çıxma tarixi: 10.07.2012 Kitabın mövzusu: İrfani Qiymət: 4 AZN
Baxılıb: 2825


“Həyatın imzası” kitabı eramızdan əvvəl qədim yazılarda və ən qə­dim düşüncə məktəblərində mövcud olan “Həyatın ümu­mi­li­yi” adlı ir­fa­ni bir nəzəriyyədən bəhs edir. Bu nəzəriyyə ya­ra­dı­lış­la bağlı ən gizli sir­ləri kəşf etmək istəyir. “Həyatın ümumiliyi” çox maraqlı və əsrarəngiz mə­sələlərlə bağlıdır. Belə ki, bu nə­zə­riy­yə insanın ətrafındakılara, təbiət alə­minə və kainata olan baxışını ta­­mamilə dəyişir. Adından da gö­rün­dü­yü kimi irfani ol­du­­ğuna görə bu nəzəriyyə ilə daha çox arif