В Этом Городе Никого Нет

Ровшан Абдуллаоглу

— Вилли, тебе достаточно десяти секунд, чтобы почувствовать себя счастливым.

— И как же?

— Думая о таких, как я! — ответил Висам улыбаясь, как всегда.

 

Всё началось со встречи этих двух людей с абсолютно противоположными взглядами на жизнь. Задача одного «ангела» — вернуть к жизни Вилли, который когда-то был довольно успешным спортсменом, но потом замкнулся в себе и теперь подрабатывает уборщиком. Наш герой, один из «ангелов» больницы Андерсона, в юности пережил тяжёлые утраты и видел ужасы войны, а сейчас ведёт борьбу с раком. Сумеет ли этот жизнелюбивый «ангел», вопреки всему сохранивший любовь к жизни, к людям, справиться со своей задачей? Удастся ли молодому переселенцу, прибывшему после долгого путешествия на свою конечную остановку под названием «Андерсон», вернуть Вилли к жизни и тем самым развязать путы своего прошлого?

 

Пронизывающий, разрушающий все границы восприятия рассказ о двух израненных душах, ставших друг для друга исцелением, обязательно найдёт путь к сердцам читателей. Никто не покинет этот мир, не встретившись со своим «ангелом», — возможно, это будет человек, а возможно — книга.

 

Çıxma tarixi: 23.02.2022 Kitabın mövzusu:


Абаддон

Ровшан Абдуллаоглу

Горная река, вышедшая из берегов после длительных ирландских дождей, вынесла на берег тело молодой женщины, до неузнаваемости изуродованное жестокими пытками. Это уже шестой подобный случай, нарушивший покой маленького портового городка, который стал последней пристанью знаменитого «Титаника». Преступник затеял тонкую игру: он искусно выбирает красивых женщин, внешне похожих друг на друга, и, подвергая их мучительным пыткам, самым ужасным способом убивает по одной каждый месяц. Убийца не забывает оставлять на телах жертв свою подпись и даже умудряется писать наставительные послания, в которых излагает свою жизненную философию.   
Непростой вопрос встаёт перед легендарным следователем Шоном О`Нилом, направленным из Дублина в Корк для поимки преступника: кто же серийный убийца? Криминальный авторитет, пропавший из поля зрения много лет назад? Психопат, маскирующийся среди людей, или сам демон ада, пожаловавший из чистилища? Сумеет ли следователь уследить за действиями левой руки фокусника, когда все взгляды устремлены на его правую руку, которой он достаёт кролика из шляпы?

 

Çıxma tarixi: 24.12.2021 Kitabın mövzusu: Интеллектуальный психологический детектив


Hər Bir İnsan Hökmdardır (5-ci nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

Uğur irsən keçən miras deyil. Onu qazanmaq lazımdır.
Hər səhər yuxudan oyandığımız andan seçimlər başlayır. Çox zaman edə biləcəyimizdən daha azını etməyi seçirik. Hər gün müntəzəm şəkildə yüksələn ağacdan iradə, inkişaf nü­munəsi gö­tür­mək əvəzinə, onun kölgəsində istirahət et­­­­mə­yi daha məq­sədə­uyğun bilirik. 
Heç kim özü üçün cızdığı sərhəddən kənara çıxa bilməz.  Daxili məhbəsindən qurtul, uğur və tərəqqi dolu gələcəyə qovuşacağına özünü inandır! Yalnız hökmdar olmağı seçmiş insan o məqa­ma yüksələcək.

 

Çıxma tarixi: 07.12.2021 Kitabın mövzusu: Fərdi inkişaf kitabları silsiləsi


Человек, лежащий на рельсах

Ровшан Абдуллаоглу

Жизненные пути двух незнакомцев пересеклись на же­­лез­ных рельсах, где они решили совершить суицид. «Сорельсники», ищущие выход из жизненных дилемм, не могут найти ни одной причины, ради чего им стоит жить. Жизнь героев постепенно приближается к конечной станции в ожидании поезда смерти. 
Пересекшиеся в Канаде рельсы уводят читателя в прошлое, когда протагонисты ещё не родились. Красивая и упрямая сербская журналистка Адриана приезжает в город Мостар, чтобы написать статью об ущемлении прав сербов на Балканском полуострове. Её шовинистические взгляды меняются, когда она ближе знакомится с Мостаром, а заодно и со своим добродушным и интеллигентным гидом. Адриана, воспитанная в духе ненависти к боснякам, сама того не замечая, влюбляется в представителя этой «враждебной» нации. Захватывающая жизненная история отражает тяжёлую борьбу человека на пути к самому себе, которая разворачивается на фоне любви, самоотверженности, предательства, и ужасов Сребреницы. Чьей победой закончится эта борьба? 
С одной стороны – страшная война, главными жертвами которой являются женщины и дети, а с другой – любовь, выходящая победительницей в самых тяжёлых испытаниях. Распрощаться с жизнью ради любимых легко, а вот жить ради них, умирая и возрождаясь каждый день на протяжении долгих лет, могут только те, кто по-настоящему любит.  

 

Çıxma tarixi: 21.09.2021 Kitabın mövzusu: Psixoloji roman


Ləpirçi: Mən Yeməli Deyiləm (3-cü nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

“Ləpirçi” silsiləsi Afrika tayfalarının gizli və aşkar düşmənlərindən, bö­yük bir materikin taleyini dəyişməyə cəhd edən cəsur və mərd insanların mü­barizəsindən danışır. Bu kitablar, eyni zamanda oxucunu müxtəlif Afrika tay­falarının qədim mədəniyyəti, inanc və əfsanələri, insanla təbiətin əsrarəngiz rabitəsi ilə də tanış edəcək; həyat fəlsəfəsi, yaradılış, insan və cəmiyyətin psi­xologiyası ilə bağlı mühüm suallara aydınlıq gətirəcək.
Silsilənin ilk kitabı olan “Mən yeməli deyiləm” Afrika xalq­ları arasında ən çox zülmə məruz qalmış tayfalardan biri olan piqmeylərdən bəhs edir. Digər tayfaların bir heyvan kimi ov­layıb yediyi bu insanlar daha sonra yerlilərlə yanaşı, həm də ağ­də­rili istilaçılar tərəfindən hər cür təcavüzə məruz qaldılar. Dün­yanın ən qısaboy xal­qı olan piqmeylər XX əsrin əvvəllərində Avropa və Amerika heyvanxanalarında “tə­kamülü tamamlanmamış insan” adı ilə canlı eksponat kimi qəfəsdə saxlanılırdılar.
Yumruq boylu insanların talelərini dəyişmələri üçün qarşılarında duran ən mühüm sual bizi, bəlkə də, heç vaxt düşündürməyib: insan olduğunu isbat etməyin bir yolu varmı?

 

Çıxma tarixi: 01.04.2021 Kitabın mövzusu: Macəra


Qorxular (4-cü nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

Qorxu hissi insan təbiətinə xas olan ən ağır psixoloji duy­ğular cərgəsindədir. Bu kitab qorxularından bezmiş və nə­hayət, onların əsarətindən qurtulmaq istəyən insanlara ün­­vanlanıb. Qorxularını yenməyən kəs ömür boyu kölə həyatı yaşamağa məhkumdur. İnsan qorxularından agah olarsa, bu barədə lazımi məlumatlarla silahlanarsa, hisslərini ida­rə edə və nəticədə qorxularına qalib gələ bilər. Bu kitabın mütaliəsi qorxu zindanında məhkum olan birinin əzablardan qurtulmaq üçün ata biləcəyi ilk mühüm addımdır.

Çıxma tarixi: 10.02.2021 Kitabın mövzusu: Emosiyalar psixologiyası


Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur (19-cu nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

– Villi, xoşbəxt olmaq üçün insana on saniyə yetər. 
– Necə? 
Həmişəki kimi gülümsəyib: 
– Mənim kimilərini düşünərək, – deyə cavab verdi. 

Hər şey həyata çox fərqli baxışları olan bu iki nəfərin qarşılaşması ilə başladı. Əvvəllər çox uğurlu bir idmançı olmuş, indi isə öz qalasına çəkilmiş, təmizlik işçisi kimi xidmət göstərən Villini yenidən həyata qaytarmaq bir “mələyin” vəzifəsidir. Anderson xəstəxanasındakı “mələk”lərdən biri olan qəh­rə­manımız gənc yaşlarında ağır itkilərdən və savaşın dəhşətindən keçmiş, indi də xər­çənglə mübarizədədir. Hər şeyə rəğmən, içindəki insan sevgisini qoruyub saxlamış, həyat dolu bu “mələk” və­zifəsinin öhdəsindən gələ biləcəkmi? Uzun sürən sə­fər­dən sonra son dayanacağı Anderson olan gənc mühacir Villini hə­yata bağlamağa çalışarkən öz keçmişindəki dü­yün­ləri çözə biləcəkmi?
Bir-birilərinin yaralarına məlhəm olan iki yaralı ruhun düşüncə sərhədlərini aşan təsirli hekayəsi oxucuların qəlbində mütləq öz yerini tutacaq. Öz “mələyi” ilə qarşı­laşmadan heç kəs bu həyatı tərk etməz – bəlkə, bu, bir insandır, bəlkə də, bir kitab.
2016-2019-cu illərdə bestseller olmuş bu kitab min­lər­cə insana ümid vermiş, həyata tutunma səbəbləri olmuş, bir çoxlarını intiharın astanasından belə qaytarmışdır.
“Bu şəhərdə kimsə yoxdur?” ümidini itirmədən xər­çəng­lə və həyatın çə­tin­lik­ləri ilə savaşan hər kəsə ithaf edilib.
 

Çıxma tarixi: 03.02.2021 Kitabın mövzusu: Psixoloji roman