İlk Kitab (2-ci nəşr)

İlk Kitab (2-ci nəşr)

Suləym İbn Qeys. Tərcümə və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu
Çıxma tarixi: 10.02.2014 Kitabın mövzusu: İnam Qiymət: 4.5 AZN
Baxılıb: 2457


“İlk kitab” İslam aləmində qələmə alınmış birinci kitab hesab olu­nur. Onun müəllifi belə bir kitab yazmasını bir müd­dət hamıdan giz­­­­lət­miş­dir. Belə ki, o dövrə hakim olan siyasi vəziyyət bunu tə­­ləb edir­­­di. Müəl­lif qələmə aldığı kitabı ömrünün sonlarında eti­mad­lı bir şəx­­­sə ötür­müş və bundan sonra da insanlar arasında yayılmışdır.
“İlk ki­tab” bir neçə İmamın təsdiqini almışdır. İmam Sadiq bu ki­ta­bı giz­­li hə­qiqətlərdən olan bir sirr kimi qələmə vermiş və onun hər haqq se­və­rin evində olmasını vacib bilmişdir.