Ölülərin Hakimiyyəti

Ölülərin Hakimiyyəti

Rövşən Abdullaoğlu
Çıxma tarixi: 16.02.2012 Kitabın mövzusu: İnsan taleyi Qiymət: 5 AZN
Baxılıb: 2089


Yaradılış sistemində bəzi proseslər vardır ki, onların dərk edilməsi in­­­san üçün çox çətindir. Belə ki, insan adətən gördüyü və daim eşitdiyi mət­­­ləbləri həqiqət hesab edir. Yeni eşitdiyi, dünya həyatında görmədiyi və ya illərlə zehnində formalaşmış fikirlərinin əksi olan məsələlərdən xə­bər­­dar olan zaman ona çox qəribə gəlir. 
Bu kitabda qələmə alınan mövzu mümkündür ilk baxışda oxucu üçün qəribə və anlaşılmaz olsun, lakin bir az diqqət və təfəkkür edən­dən son­­ra mətləb aydınlaşmağa başlayır. Kitabda qələmə aldığımız mət­ləblər nəin­­ki müxtəlif dinlərin, eyni zamanda elmin də çətin an­la­şı­lan mövzularından hesab olunur. Oxucular üçün yeni olan bu mövzu ta­rix üçün heç də yeni deyildir. Kitab oxunulandan sonra deyilənlər ta­ma­mi­lə ay­dın olacaqdır.