Haqqımda

Rövşən Abdulla oğlu Abdullayev 28 sentyabr 1978-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Filosof şərqşünas və psixoloqdur. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirdikdən sonra ərəb və fars dilində teologiya, ərəb ədəbiyyatı, Şərq və Qərb fəlsəfəsi sahəsi üzrə müxtəlif ali məktəb ocaqlarında təhsili...