Xüsusiyyətlər

Xüsusiyyətlər

Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi. Tərcümə: Rövşən Abdullaoğlu
Çıxma tarixi: 24.12.2012 Kitabın mövzusu: İnam Qiymət: 5 AZN
Baxılıb: 2581


Həzrət Əli ibn Əbu Talib tarixə gəlmiş ən üs­tün şəx­siyyət çalarlarına, ca­zi­bədar xarakterə malik bir insan olmuşdur. O, kamil formada bütün bu üs­tün insani si­fət­lərə sahib olmaqla yanaşı, yalnız özünə xas xü­su­siy­yət­lə­rə də ma­­lik olmuşdur. Tarixdə bir müddət bəzi cərəyanlar Həzrət Əli ilə düş­mən­çi­­lik­lərinə görə onun şəxsiyyətinin hər tərəfə saçan nurunu söndürmək is­tə­miş və bu­nun üçün müx­tə­lif əks təbliğatlar aparmışlar. Qarşınızda olan bu ki­tab Həzrət Əlinin düşmənlərinə ca­vab olaraq, tanınmış sün­ni alimi Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi tərəfindən qələmə alın­mış­dır. Müəllif sonunda da məhz Həz­rət Əlinin düşmənləri tə­rə­findən qətlə yetirilmişdir.