Hər Bir İnsan Hökmdardır (5-ci nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

Uğur irsən keçən miras deyil. Onu qazanmaq lazımdır.
Hər səhər yuxudan oyandığımız andan seçimlər başlayır. Çox zaman edə biləcəyimizdən daha azını etməyi seçirik. Hər gün müntəzəm şəkildə yüksələn ağacdan iradə, inkişaf nü­munəsi gö­tür­mək əvəzinə, onun kölgəsində istirahət et­­­­mə­yi daha məq­sədə­uyğun bilirik. 
Heç kim özü üçün cızdığı sərhəddən kənara çıxa bilməz.  Daxili məhbəsindən qurtul, uğur və tərəqqi dolu gələcəyə qovuşacağına özünü inandır! Yalnız hökmdar olmağı seçmiş insan o məqa­ma yüksələcək.

 

Çıxma tarixi: 07.12.2021 Kitabın mövzusu: Fərdi inkişaf kitabları silsiləsi


Человек, лежащий на рельсах

Ровшан Абдуллаоглу

Жизненные пути двух незнакомцев пересеклись на же­­лез­ных рельсах, где они решили совершить суицид. «Сорельсники», ищущие выход из жизненных дилемм, не могут найти ни одной причины, ради чего им стоит жить. Жизнь героев постепенно приближается к конечной станции в ожидании поезда смерти. 
Пересекшиеся в Канаде рельсы уводят читателя в прошлое, когда протагонисты ещё не родились. Красивая и упрямая сербская журналистка Адриана приезжает в город Мостар, чтобы написать статью об ущемлении прав сербов на Балканском полуострове. Её шовинистические взгляды меняются, когда она ближе знакомится с Мостаром, а заодно и со своим добродушным и интеллигентным гидом. Адриана, воспитанная в духе ненависти к боснякам, сама того не замечая, влюбляется в представителя этой «враждебной» нации. Захватывающая жизненная история отражает тяжёлую борьбу человека на пути к самому себе, которая разворачивается на фоне любви, самоотверженности, предательства, и ужасов Сребреницы. Чьей победой закончится эта борьба? 
С одной стороны – страшная война, главными жертвами которой являются женщины и дети, а с другой – любовь, выходящая победительницей в самых тяжёлых испытаниях. Распрощаться с жизнью ради любимых легко, а вот жить ради них, умирая и возрождаясь каждый день на протяжении долгих лет, могут только те, кто по-настоящему любит.  

 

Çıxma tarixi: 21.09.2021 Kitabın mövzusu: Psixoloji roman


Qorxular (4-cü nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

Qorxu hissi insan təbiətinə xas olan ən ağır psixoloji duy­ğular cərgəsindədir. Bu kitab qorxularından bezmiş və nə­hayət, onların əsarətindən qurtulmaq istəyən insanlara ün­­vanlanıb. Qorxularını yenməyən kəs ömür boyu kölə həyatı yaşamağa məhkumdur. İnsan qorxularından agah olarsa, bu barədə lazımi məlumatlarla silahlanarsa, hisslərini ida­rə edə və nəticədə qorxularına qalib gələ bilər. Bu kitabın mütaliəsi qorxu zindanında məhkum olan birinin əzablardan qurtulmaq üçün ata biləcəyi ilk mühüm addımdır.

Çıxma tarixi: 10.02.2021 Kitabın mövzusu: Emosiyalar psixologiyası


Çətin Olsa Da, Həyat Davam Edir (13-cü nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

Həyatı çətinliklər olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Hər kəsin özünə görə sıxıntısı, problemi var. Bəzən çətinliklər in­san­ları elə bir həddə gətirir ki, yaşamağa olan istəkləri, gələcək arzu və xəyalları tamam puç olur. Bu cür insana bəzən kiçik bir istiqamət belə kifayətdir ki, həyatı tamamilə dəyişsin, baş ve­rən­lər yeni məna kəsb etməyə başlasın. Qarşınızda olan bu kitab hər mövzuda bu cür həyati istiqamətlərlə doludur. Çoxlu elmi mü­ta­liələrin, bu sahədə olan təhsilin, araşdırmaların nəticəsi olan bu əsəri yazmaqla kəşf etdiyim ən mühüm həqiqətləri sizinlə də bö­lüşmək istədim. 
Bəli, bütün çətinliklərə rəğmən, həyat davam edir.

 

Çıxma tarixi: 25.01.2020 Kitabın mövzusu: Motivasiya psixologiyası


Arxadakı Körpüləri Yandırın (5-ci nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

Qələbə çalmaq istəyən arxasınca – geriyə qayıda bil­məsin deyə – bütün körpüləri yandırmalıdır. Çox insanlar işi qələbəyə bir addım qalmış buraxırlar. 
...Döyüşdən əvvəl sərkərdə orduya müraciət etdi: “Gəmi­lə­rimiz­dən çıxan tüstünü görürsünüzmü? Bu, o deməkdir ki, qə­ləbə qazanmasaq, bu sahillərdən sağ qurtula bilməyəcəyik. Bir seçimimiz var: qələbə çalmaq, ya da həlak olmaq”. Və onlar qələbə çaldılar!
Qələbə çalmaq istəyən arxasınca bütün körpüləri yandırmalı, geri çəkilmək üçün bütün yolları kəsməlidir. Yalnız bu zaman uğur üçün çox vacib olan çılğın qələbə arzusunu qoruyub saxlamaq olar. 

 

Çıxma tarixi: 13.09.2018 Kitabın mövzusu: Motivasiya psixologiyası


Zamanı Necə Yeyək (4-cü nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu

Antik dövrlərdə “Əlkimya” adlanan qəribə bir elm sahəsi vardı. Kimyagərlər adi metalları qızıla çevirməyi mümkün edən sirli bir maddənin formulunu hazırlamaq istəyirdilər. Qə­dim yunanlardan sonra ərəblər və orta əsr qərb kimyagərləri də uzun müddət bu sehrli formulun axtarışında oldular. Ancaq onların tədqiqatları heç bir nəticə vermədi. Əslində, bütün kim­yagərlərin axtardıqları nəsnə heç bir zaman onlardan gizli de­yildi. Bu kimya onların diqqət etmədikləri sadə bir şeydən iba­rət idi: zaman. 
Zamanı idarə edən həqiqi kimyanın sahibinə çevrilir. Bu kitab da məhz bu mövzudan bəhs edir.

 

Çıxma tarixi: 20.10.2016 Kitabın mövzusu: Zamanın idarə olunması


Üsyan

Rövşən Abdullaoğlu

Əgər məndən soruşsanız ki, “həbs düşərgəsində əldə etdiyin ən böyük təcrübə nədir?”. Mən deyərəm ki, “biz insanı indiyə kimi heç bir nəslin tanıya bilmədiyi, görə bilmədiyi bir halda-tam çılpaqlığı ilə tanıdıq”. “Bəs sənin tanıdığın bu insan əsl ma­hiy­yəti ilə kimdir və sən onu necə tanıdın?” desəniz, deyərəm ki, “Bu insan hər an qərar qəbul edən azad iradəli bir varlıqdır. O insan hər bir şəraitdə son qərarı özü üçün saxlayır, son qərar hə­mişə onundur.

Çıxma tarixi: 14.04.2014 Kitabın mövzusu: Psixologiya