Bir yerdə ki təhsil var, kitab var, o yerdə mədəniyyət də olacaq, insaniyyət də... Rövşən Abdullaoğlu