Azərbaycanlı yazıçının əsərinə dünyanın ən nüfuzlu ədəbi tənqid jurnalı rəy verdi