Relslər Üzərinə Uzanmış Adam (7-ci nəşr)

Relslər Üzərinə Uzanmış Adam (7-ci nəşr)

Rövşən Abdullaoğlu
Çıxma tarixi: 10.05.2018
Baxılıb: 743


Əsərin qəhrəmanı psixologiyaya məlum olmayan bir xəstəlikdən əziy­yət çəkir. Buna görə də o, cəmiyyətdən təcrid olunmuşdur. Həyatı boyu 31 tanınmış psixoterapevtin qəbulunda olan və heç bir nəticə ala bil­mə­yən bu şəxs xilas yolunu yalnız intiharda görür. Beləliklə, relslər üzə­ri­nə uzanaraq ölüm qatarının gəlməsini gözləyir. Onun yüzlərlə in­ti­har for­ması arasından şüuraltı olaraq məhz relsləri seçməsi də səbəbsiz de­yildir. 
Relslər üzərində ölüm qatarını gözləyərkən yanına intihar üçün daha bir nəfər gəlir. Onun ağlına belə gəlməzdi ki, bu yad insan onu qaranlıq keç­mişi ilə bir daha üz-üzə qoyacaq və bu görüş həyatını tamamilə də­yişəcəkdir. Bu yad insanla o, bir-birilərinə daxili cəhənnəmlərinin qa­pı­sı­nı açacaq və bir-birilərini öz gizli aləmləri ilə tanış edəcəklər. Sonda o yad insan onu həyatının ən həlledici və dəhşətli seçimi qarşısında qo­ya­caq­dır. Özü də bir deyil, bir neçə amansız seçim… 
Bu annotasiya ilə tanış olan oxucu elə güman edə bilər ki, əsərin qəh­rə­manı relslər üzərinə uzanan bu şəxs və o yad insandır. Ancaq onların hər ikisi əsas hadisələrin başlanması üçün yalnız bir müqəddimədirlər. Ən dəhşətlisi isə budur ki, onlar baş verən bütün müsibətlərin həm də ən bö­yük qurbanlarıdır. 

 

KİTABDAN HİSSƏLƏR

Kəsişən relslər. Relslər üzərində intihara qərar vermiş iki yad insanın kəsişən həyat yolları. Həyatın çətin dilemmalarından çıxış yolu axtaran "həmrelslər" və kəlmə-kəlmə son dayanacağa doğru irəliləyən ömür, bəlkə, ölüm qatarı. Sevgi, fədakarlıq, xəyanət, müharibə dəhşətlərinin fonunda insanın özünə doğru gedən yolda ağır mübarizəsini əks etdirən möhtəşəm bir süjet. Bu mübarizə kimin qələbəsi ilə sonlanacaq? Müharibənin şikəst etdiyi insanlar hansı mənzildə dayanacaqlar? Son mənzilə – həqiqətə vara biləcəklərmi? Sevdikləri üçün canından keçmək asandır, lakin sevdikləri üçün yaşamağa – hər gün ölüb-dirilərək, uzun illər boyunca bu cür həyat sürməyə yalnız həqiqi sevgini dadanlar qadirdir. Bizim qəhrəmanlar bunu bacaracaqlarmı? Ölüm qatarının gəlişinə qədər relsləri tərk edə biləcəklərmi?