Nəfsi Təzkiyənin Elmi Əsasları

Rövşən Abdullaoğlu

İrfani səpkidə yazılmış bu kitab insanın ruhu, onun həqiqi məqamları, haradan gəlməsi və gəldiyi yüksək dərəcələrə onu qalxmağa qoymayan maneələr haqda maraqlı mövzuları əhatə etməkdədir. İnsanın mənəvi seyrinin maneələri olan zülmət və nur hicabları barədə də izahlar verilmişdir. Kitabda həmçinin irfanda mühüm yer tutan “Kamil insan” mövzusuna da toxunulmuşdur.

Çıxma tarixi: 11.06.2010 Kitabın mövzusu: İrfani