İslamın bayramlara, milli adət-ənənələrə, xalqların mədəniyyətinə baxışı