İtlə yoldaşlıq etsələr də, çomağı əldən qoymasınlar