˝Yarasa olmaq necə bir şeydir?˝ və ya obyektiv reallığı subyektiv dərketmə cəhdi