Rövşən
Abdullaoğlu

yazıçı, filosof-şərqşünas, psixoloq


˝Yarasa olmaq necə bir şeydir?˝ və ya obyektiv reallığı subyektiv dərketmə cəhdi