Rövşən
Abdullaoğlu

yazıçı, filosof-şərqşünas, psixoloq


Şəxsiyyətpərəstlik və beyinyuma (düşüncənin dəyişdirilməsi). Sektalarda dini element və fövqəltəbii izahdan sui-istifadə.