Şəhidi gözü yaşlı deyil, vüqarla, iftixarla qarşılayaq.