Qorxaq cəmiyyətin yetişdirdiyi fərdlər də özünə bənzəyəcək