İnamını və vicdanını itirmiş insan cəmiyyət üçün ən təhlükəli canlıdır